Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Formaldehyd – toksyczny gaz o ostrym zapachu. W temperaturze pokojowej wydziela się z zawierających go produktów. Szeroko stosowany jako środek konserwujący oraz do produkcji klejów i tworzyw sztucznych, także przy produkcji papieru, dywanów, mebli i w przemyśle odzieżowym. Jest składnikiem spalin wydzielających się z urządzeń grzewczych i kuchenek, obecny również w dymie papierosowym. Pianki mocznikowo-formaldehydowe stosowane do izolacji ścian od początku lat siedemdziesiątych uważane są za wyjątkowo szkodliwe.

Chlorki organiczne – związki węglowodorów i chloru, będące surowcami do otrzymywania wielu produktów syntetycznych. Występują w środkach do czyszczenia mebli, odświeżaczach powietrza itp. Są to jedne z najbardziej trujących i trwałych związków organicznych. Należą do nich: polichlorek bifenylu (PCB), znana substancja rakotwórcza, polichlorek winylu (PVC), tworzywo sztuczne, mogące w pewnych warunkach uwalniać toksyczne gazy i zatruwać przechowywaną w opakowaniach z miękkiego PVC żywność; chloroform i chloraminy (trujące). Chloraminy są składnikami środków dezynfekcyjnych i bielących; tworzą się także, gdy wybielacze zawierające amoniak są mieszane z innymi środkami wybielającymi. Inne szkodliwe lotne związki to: amoniak, terpentyna, aceton – składniki środków czyszczących i rozpuszczalników, naftalen – składnik środków przeciwmolowych, chlor – stosowany jako wybielacz.

Fenole – związki chemiczne o właściwościach żrących, używane (zwłaszcza najprostszy przedstawiciel – fenol, zwany też kwasem karbolowym) jako składnik środków dezynfekujących. Fenole są stosowane do produkcji żywic syntetycznych, tworzyw sztucznych, znajdują się w dymie tytoniowym. Produkty otrzymane z żywic fenolowo-formaldehydowych: tworzywa sztuczne, farby, lakiery i pokosty mogą uwalniać formaldehyd. Nigdy nie należy wdychać pentachlorofenolu, związku obecnego w substancjach konserwujących drewno i środkach grzybobójczych.

Formaldehyd działa drażniąco na skórę, spojówki, śluzówkę nosa i gardła. Mogą towarzyszyć temu bóle głowy, nudności, wymioty i problemy z oddychaniem, mogą także występować krwotoki z nosa. Uważany za związek rakotwórczy. Stałe narażenie na kontakt z piankami mocznikowo-formaldehydowy-mi potęguje stany depresji i zwiększa wrażliwość na szkodliwe działanie innych związków chemicznych.

Żrące pary lotnych związków organicznych szczególnie podrażniają skórę, śluzówkę i drogi oddechowe, wywołują bóle głowy, powodują nudności i mogą doprowadzić do paraliżu centralnego układu nerwowego. Mogą okazać się rakotwórcze. Opary chłorków organicznych stosowanych jako składniki rozpuszczalników, pestycydów, środków czyszczących podrażniają skórę, powodują bóle głowy, potęgują uczucie depresji i mogą prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby i nerek. Działanie chloramin może być przyczyną śmierci.

Fenole działają drażniąco na skórę i górne drogi oddechowe, są trujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *