Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku

Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku:

GAZY NATURALNE

Ozon (03) – nietrwały, trujący gaz o ostrym, drażniącym zapachu; jako składnik ozonosfe-ry chroni Ziemię przed niszczącym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Tworzy się podczas wyładowań elektrycznych, np. w czasie pracy urządzeń fotokopiujących lub niektórych silników elektrycznych.

Radon (Rn) – gaz bezbarwny, bezwonny, chemicznie obojętny, w przyrodzie powstaje w wyniku naturalnych przemian promieniotwórczych. Szkodliwy ze względu na promieniotwórczość; przenika do wnętrza budynku i przez niektóre rodzaje materiałów budowlanych, przedostaje się także z kurzem, wodą, gazem ziemnym.

03,ze względu na swą aktywność chemiczną, działa na organizm bardzo drażniąco. Szczególnie narażone są spojówki i źrenica oka oraz gardło, nos i cały układ oddechowy.

Rn, wdychany niszczy tkankę płuc, a przy dłuższym działaniu może być rakotwórczy.

GAZY SPALINOWE

Tlenek węgla (CO) – bezbarwny, bezwonny, bardzo trujący gaz wydzielający się w procesie spalania paliw (drewna, węgla, gazu miejskiego) w warunkach niedostatecznego dostępu tlenu do sfery spalania; jest także obecny w dymie papierosowym i spalinach samochodowych.

Tlenki azotu: tlenek (NO) i dwutlenek (N02) – trujące gazy o ostrym zapachu wydzielające się z term, kuchenek i pieców gazowych w wyniku wysokotemperaturowego spalania gazu miejskiego; także składniki spalin samochodowych.

Dwutlenek siarki (S02) – gryzący gaz, wydzielający się podczas spalania zasiarczonego węgla i węgla drzewnego, ulatniający się z pieców naftowych. S02 jest przyczyną powstawania snpgu w mieście, powoduje tzw. kwaśne deszcze.

Dwutlenek węgla (C02) – bezbarwny, bezwonny gaz, gromadzi się w źle wentylowanych, nie wietrzonych pomieszczeniach; jeden z tzw. gazów cieplarnianych.

CO wywołuje bóle głowy, nudności, wymioty i utratę apetytu, w większym stężeniu powoduje śmierć wskutek łączenia się z hemoglobiną, co uniemożliwia przyłączanie przez nią tlenu.

NO2 – jest najbardziej trującym gazem spośród tlenków azotu; wnika przez drogi oddechowe i w organizmie wchodzi w reakcje chemiczne, których produkty powodują ostre niedotlenienie.

S02- rzadziej występuje w nadmiernym stężeniu; jest szkodliwy dla wszystkich organizmów, działa drażniąco na układ oddechowy i oczy, a w dużym stężeniu powoduje śmierć.

CO2 – narażenie na długotrwałe działanie może doprowadzić do paraliżu centralnego układu nerwowego, spowalnia wszystkie reakcje organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *