Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku

Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku:

GAZY NATURALNE

Ozon (03) – nietrwały, trujący gaz o ostrym, drażniącym zapachu; jako składnik ozonosfe-ry chroni Ziemię przed niszczącym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Tworzy się podczas wyładowań elektrycznych, np. w czasie pracy urządzeń fotokopiujących lub niektórych silników elektrycznych.

Radon (Rn) – gaz bezbarwny, bezwonny, chemicznie obojętny, w przyrodzie powstaje w wyniku naturalnych przemian promieniotwórczych. Szkodliwy ze względu na promieniotwórczość; przenika do wnętrza budynku i przez niektóre rodzaje materiałów budowlanych, przedostaje się także z kurzem, wodą, gazem ziemnym.

03,ze względu na swą aktywność chemiczną, działa na organizm bardzo drażniąco. Szczególnie narażone są spojówki i źrenica oka oraz gardło, nos i cały układ oddechowy.

Rn, wdychany niszczy tkankę płuc, a przy dłuższym działaniu może być rakotwórczy.

GAZY SPALINOWE

Tlenek węgla (CO) – bezbarwny, bezwonny, bardzo trujący gaz wydzielający się w procesie spalania paliw (drewna, węgla, gazu miejskiego) w warunkach niedostatecznego dostępu tlenu do sfery spalania; jest także obecny w dymie papierosowym i spalinach samochodowych.

Tlenki azotu: tlenek (NO) i dwutlenek (N02) – trujące gazy o ostrym zapachu wydzielające się z term, kuchenek i pieców gazowych w wyniku wysokotemperaturowego spalania gazu miejskiego; także składniki spalin samochodowych.

Dwutlenek siarki (S02) – gryzący gaz, wydzielający się podczas spalania zasiarczonego węgla i węgla drzewnego, ulatniający się z pieców naftowych. S02 jest przyczyną powstawania snpgu w mieście, powoduje tzw. kwaśne deszcze.

Dwutlenek węgla (C02) – bezbarwny, bezwonny gaz, gromadzi się w źle wentylowanych, nie wietrzonych pomieszczeniach; jeden z tzw. gazów cieplarnianych.

CO wywołuje bóle głowy, nudności, wymioty i utratę apetytu, w większym stężeniu powoduje śmierć wskutek łączenia się z hemoglobiną, co uniemożliwia przyłączanie przez nią tlenu.

NO2 – jest najbardziej trującym gazem spośród tlenków azotu; wnika przez drogi oddechowe i w organizmie wchodzi w reakcje chemiczne, których produkty powodują ostre niedotlenienie.

S02- rzadziej występuje w nadmiernym stężeniu; jest szkodliwy dla wszystkich organizmów, działa drażniąco na układ oddechowy i oczy, a w dużym stężeniu powoduje śmierć.

CO2 – narażenie na długotrwałe działanie może doprowadzić do paraliżu centralnego układu nerwowego, spowalnia wszystkie reakcje organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *