Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Firma Profesjonalne Usługi Remontowo – Budowlane oferuje całościowe, kompleksowe remonty wnętrz w zakres których wchodzi również wykonawstwo instalacji elektrycznych.

Przy planowaniu instalacji elektrycznej w Twoim domu pod uwagę trzeba wziąć kilka istotnych czynników. Nowa instalacja elektryczna musi przede wszystkim być:
*bezpieczna
*zgodna z współczesnymi wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej
*zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
*funkcjonalna i ergonomia

* bezpieczeństwo. Instalacje elektryczne wykonane 20 lat temu i więcej, nie są przystosowane do współczesnych obciążeń. Liczba odbiorników elektrycznych w domach nieustannie się zwiększa, a wraz z nią zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną. W przypadku wykonywania nowej instalacji elektrycznej ważne jest abyśmy doprowadzili „odpowiednią ilość prądu” do odbiorników najbardziej energochłonnych – pralka, zmywarka, lodówka, mikrofalówka, suszarka na pranie, płyta indukcyjna, bojler elektryczny itp. Odbiorniki.

*wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Współczesne wymagania ochrony przeciwporażeniowej są stale poddawane modyfikacjom, aby nie dochodziło do porażeń elektrycznych w obiektach mieszkalnych. Najistotniejszymi warunkami które trzeba spełnić w budownictwie mieszkaniowym to – każdy punkt elektryczny musi mieć doprowadzony przewód uziemiający (żółto zielony kolor żyły), obwody gniazd elektrycznych powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo – prądowym o upływie 30 mA (bezpiecznik wyłączający prąd w obwodzie w momencie porażenia człowieka prądem np. w gniazdku. Bezpiecznik wyłącza prąd, tym samym prąd nie zdąży wyrządzić człowiekowi krzywdy).

*ochrona przeciwpożarowa. W budownictwie mieszkaniowych głównymi elementami ochrony przeciwpożarowej są ROP-y Ręczne Ostrzegacze Pożarowe. Przycisk ROP zamontowany w odpowiednim miejscu budynku mieszkalnego, umożliwia straży pożarnej jednym ruchem ręki wyłączenie prądu w całym budynku, co jest nie zbędne aby można było gasić budynek wodą lub uniknąć dalszego zwarcia instalacji elektrycznej, jeżeli przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Innymi elementami ochrony przeciwpożarowej w budownictwie mieszkaniowym są: czujniki dymu montowane w poszczególnych pomieszczeniach, ochronniki przepięć, klapy dymowe itp.

*funkcjonalność instalacji elektrycznej. Dla przeciętnego użytkownika, najważniejszą sprawą mającą wyczuwalne znaczenie podczas eksploatacji jest rozmieszczenie punktów elektrycznych wewnątrz domu / mieszkania. Dobrze zaplanowane rozmieszczenie punktów elektrycznych, ułatwi korzystanie z instalacji elektrycznej, sprawi że nie będzie kłopotliwe zapalenie światła w przedpokoju, i tak samo proste będzie jego zgaszenie po przeciwległej stronie pomieszczenia. Ergonomiczne rozplanowany układ gniazd elektrycznych sprawi, że zbędne będą przedłużacze podczas naszej eksploatacji wnętrza domu / mieszkania. Dobrze rozplanowane punkty instalacji elektrycznej to najważniejszy aspekt odczuwalny podczas eksploatacji dla użytkownika.

Ważne aby instalację elektryczną zaprojektowała osoba posiadająca stosowne kwalifikacje – w przypadku bezpieczeństwa oraz doboru odpowiednich zabezpieczeń i przekrojów – inż. Z uprawnieniami budowlanymi, w przypadku ergonomicznego rozmieszczenia punktów elektrycznych wewnątrz mieszkania / domu – może zrobić to architekt wnętrz (który również zaplanuje pozostały wystrój wnętrza), a w przypadku już samego wykonawstwa, profesjonalna firma której pracownicy posiadają uprawnienia elektryczne SEP kat. E lub D do 1 KV.

Dobrze zaplanowana instalacja, gwarantuje dobre wykonanie, a z kolei dobre wykonanie instalacji elektrycznej przekłada się długą, bezawaryjną i wygodną eksploatację instalacji.

Na instalację elektryczną udzielamy 2 lat gwarancji, tak samo jak na wszystkie pozostałe prace remontowe, wykonywane przy całościowym remoncie Twojego wnętrza.

Klient indywidualny / firmowy chcący zawrzeć nową umowę (bądź zwiększyć moc przyłącza z 1 fazy na 3 fazy) z Energą na dostarczanie energii elektrycznej, powinien zacząć od pobrania, wypełnienia i złożenia w Energa Operator wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wniosek można pobrać pod linkiem: wniosek o określenie warunków przyłączenia

Warto zrobić to przed samym planowanym remontem, gdyż rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni, a późniejsza procedura zamontowania skrzynki licznikowej oraz samego licznika następne kilkadziesiąt dni 🙁

Ale wszystko jest do załatwienia 🙂