Promieniowanie i pole elektromagnetyczne

Promieniowanie i pole elektromagnetyczne

W trakcie wielu przemian (metabolizmu), jakie odbywają się w naszych organizmach (tak jak w każdym żywym organizmie), powstaje wokół nas pole elektryczne (biopole), które jest zaburzane przez promieniowanie zewnętrzne i pole elektromagnetyczne. Odczuwamy zatem każdą jego zmianę, zarówno wywołaną sztucznie, jak i naturalną. Niektóre nowoczesne materiały budowlane mogą izolować od pola geomagnetycznego. Szczególnie negatywny skutek ma niedobór słońca i światła dziennego – częsta przyczyna powstawania depresji psychicznych.

Promieniowanie jądrowe w 90% pochodzi ze źródeł naturalnych, najczęściej skał zawierających pierwiastki promieniotwórcze (np. radon). Na lokalny poziom tego promieniowania ma zatem wpływ obecność takich skał, a także składowane w pobliżu materiały promieniotwórcze (w bazach nuklearnych, elektrowniach jądrowych itp.).

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego to osobny i często pojawiający się problem. W obecnych czasach jesteśmy otoczeni całą gamą urządzeń elektrycznych, które przez setki godzin generują fale elektromagnetyczne różnej częstotliwości. Badania przeprowadzone w USA, w stanie Nowy Jork, wykazały, że mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia nie jest obojętne dla zdrowia, na przykład dzieci, które od urodzenia mieszkały w strefie wysokiego napięcia, dwukrotnie częściej zapadały na choroby nowotworowe, zwłaszcza na białaczkę i guzy mózgu. Długotrwałe przebywanie w zasięgu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, nawet o małym natężeniu, może stanowić jedno ze źródeł alergii, a także spowalniać procesy metaboliczne i potęgować uczucie stresu.

Promieniowanie mikrofalowe jest niebezpieczne dla organizmów żywych, gdyż powoduje lokalne przegrzewanie tkanek. Źródłem tego promieniowania mogą być kuchenki mikrofalowe; użytkowane prawidłowo i regularnie sprawdzane nie powinny stwarzać zagrożenia dla użytkowników. Lepiej jednak używać innych metod szybkiego gotowania.

Promieniowanie ultrafioletowe (UV). W związku z uszkodzeniem warstwy ozonowej i zbyt dużym przenikaniem UV do atmosfery, należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do nowej generacji sztucznego oświetlenia, wytwarzającego to promieniowanie.

Pole magnetyczne Ziemi – badania nad wpływem pola geomagnetycznego na organizm ludzki są prowadzone od ponad 50 lat w Niemczech, ale kwestia ta interesuje różdżkarzy już od setek lat. Pole to ma różne natężenie w zależności od miejsca na Ziemi. Szczególne znaczenie ma przy tym obecność lub brak wód gruntowych. Niektórzy naukowcy niemieccy przychylają się do opinii, że długotrwałe przebywanie w miejscach o zwiększonym polu geomagnetycznym może być przyczyną powstawania tzw. stresu geopatycznego i zwiększania zapadalności na poważne choroby układu wewnętrznego i nowotwory.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *