Dobre miejsce do zamieszkania

Przenosząc się do innego domu lub mieszkania albo wybierając działkę pod zabudowę, musimy kierować się takimi kryteriami jak koszty oraz lokalizacja względem miejsca pracy, szkól, sklepów i miejsc odpoczynku. Jednak aby twój dom był domem zdrowym, oszczędnym i żebyś czul się w nim szczęśliwym, należy wziąć pod uwagę jeszcze inne aspekty. Trzeba na ogól minimalizować problemy, a nie poszukiwać idealnego miejsca. Niektóre domy i ich lokalizacje mogą już spełniać wiele naszych wymagań i wtedy ich przystosowanie będzie wymagało mniejszego wysiłku.

Lokalizacja domu na wsi może być najlepsza dla zdrowia, ale mniej ekonomiczna niż życie na terenie zurbanizowanym, bliżej wszystkich potrzeb. Richard Register w książce Ecocity Berkeley radzi – „zamiast myśleć o byciu w jakimś miejscu, myśl o byciu tym miejscem”.

Mniejsze odległości od zagospodarowanych ośrodków zmniejszają konieczność dojazdów i związanego z tym stresu, a także konieczność posiadania samochodu. Z ekologicznego punktu widzenia jest bardziej właściwe poprawianie naturalnego środowiska miast i takie zagospodarowanie, by się w nich lepiej żyło, niż dalsze urbanizowanie nowych terenów wiejskich.

Jakiekolwiek wybierze się miejsce, należy się upewnić, jakie plany na przyszłość są związane z tą okolicą. Trzeba też zwrócić uwagę na źródła hałasu i zanieczyszczeń, takie jak elektrownie i elektrociepłownie, fabryki, spalarnie śmieci, lotniska i trasy powietrzne samolotów, autostrady, koleje, parkingi, linie elektroenergetyczne, a także na najczęstszy kierunek wiatrów, który może przenosić zanieczyszczenia. Należy sprawdzić, czy na tym miejscu występuje radon. Dobrze jest też przedyskutować z mieszkańcami plany związane z tym terenem. Zainteresuj się infrastrukturą na tym terenie – jaka jest komunikacja miejska i możliwość zrobienia większych zakupów oraz kupienia zdrowej żywności; czy są jakieś ośrodki kultury i rekreacji, czy są miejsca spacerowe, ścieżki rowerowe itp. Ważne jest również, by istniał sąsiedzki system przygotowania odpadków do recyklingu.

Postaraj się spędzić jak najwięcej czasu w nowym miejscu, by wiedzieć jak się w nim czujesz. Zwróć uwagę na rośliny, położenie i widoki i nastaw się pozytywnie do tego co widzisz. Założeniem bioregionalizmu jest postrzeganie obszaru (włączając w to miasta) jako krainy ekologicznej, a nie jednostki administracyjnej. Poznawanie przyszłego miejsca zamieszkania oznacza poznawanie
okolicznej gleby, źródeł wody, powietrza, historii ziemi, flory i fauny, a nawet układu gwiazd. Niektórzy architekci holistyczni spędzają obecnie wiele czasu na poznawaniu upodobań budującego, zanim zdecydują się na zaprojektowanie lub przeprojektowanie istniejącego już domu. Projektant twojego domu może poprosić o podanie szczegółowych informacji dotyczących twojego życia – upodobań, aspiracji, przekonań. Budowanie zgodnie z tzw. architekturą uzdrawiającą musi już w fazie projektu i samym procesie budowania zawierać elementy umożliwiające przyszłą terapię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *