Spaliny (gazy spalinowe)

Spaliny (gazy spalinowe)

Do jednych z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń należą substancje stosowane do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych. Gaz ziemny, nafta, olej, węgiel, a także zwyczajne drewno wydzielają podczas spalania szkodliwe półprodukty, głównie gdy spalanie jest niepełne. Powstałe w wyniku spalania substancje mogą osiągnąć niebezpieczny stopień koncentracji, zwłaszcza przy dobrej izolacji domu i szczelnie zamkniętych drzwiach i oknach. Produktem spalania wszystkich paliw jest dwutlenek węgla. Jest to jeden z gazów cieplarnianych, których nadmiar w atmosferze powoduje stałe podnoszenie się temperatury na naszej planecie.

Gazowe urządzenia do gotowania i podgrzewania wody w wyniku spalania gazu (zwykle ziemnego) wydzielają tlenek i dwutlenek węgla, tlenek i dwutlenek azotu oraz mniejsze ilości formaldehydu, dwutlenku siarki i innych szkodliwych związków. Niebezpieczne są starsze modele, dające płomień o zabarwieniu pomarańczowym. Wszystkie urządzenia gazowe powinny być regularnie kontrolowane.

Przenośne naftowe i gazowe urządzenia grzewcze mogą być niebezpieczne. Stosowanie tych urządzeń w pomieszczeniach zamkniętych jest ryzykowne ze względu na gromadzenie się dużych ilości spalin, pary wodnej oraz niebezpieczeństwa wystąpienia pożaru. Dopuszcza się ich używanie jedynie przez krótki czas oraz zaleca odprowadzanie spalin na zewnątrz i częste wietrzenie pomieszczenia.

Ciekłe paliwa mogą łatwo ulatniać się w razie uszkodzenia pojemników, w których są przechowywane (wycieki) lub podczas przelewania, a opary te są trudne do unieszkodliwienia. Samochodowe silniki spalinowe mogą być źródłem emisji tlenku węgla w ilości powodującej śmierć, a także innych trucizn, na przykład związków ołowiu w wypadku spalania benzyny etylizowanej, dlatego nie wolno włączać silnika w zamkniętym garażu. Najlepiej, gdy garaż znajduje się w osobnym budynku.

Gazy powstałe w wyniku spalania drewna i węgla także zawierają trujące związki, przede wszystkim śmiertelnie szkodliwy tlenek węgla. Większość spalin wydostaje się przez komin (zatruwając środowisko). Kominy wykonane wadliwie, nieszczelne lub niedrożne nie odprowadzają jednak w całości szkodliwych gazów, które przedostają się do wnętrza budynku. Dym powstały w wyniku spalania drewna zawiera również substancje rakotwórcze, a dymy powstałe w wyniku spalania gumy i niektórych tworzyw sztucznych – dioksyny (organiczne związki o działaniu silnie toksycznym, rakotwórczym i mutagennym).

Dym ze spalania węgla, zwłaszcza węgla zasiarczonego zawiera duże ilości dwutlenku siarki – gazu odpowiedzialnego za powstawanie smogu w powietrzu i kwaśnych deszczy. Piece o podwójnym obiegu spalania są bardziej energooszczędne, znacznie bezpieczniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Dym tytoniowy jest bardzo niebezpiecznym zanieczyszczeniem, gdyż znajduje się w nim ponad 2000 związków chemicznych; stwierdzono już, że ponad 40 z nich to substancje rakotwórcze. Wdychanie go jest bardzo niebezpieczne także dla tak zwanych biernych palaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *