Dzień: 1 września 2017

Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku

Zanieczyszczenia i substancje toksyczne wewnątrz budynku: GAZY NATURALNE Ozon (03) – nietrwały, trujący gaz o ostrym, drażniącym zapachu; jako składnik ozonosfe-ry chroni Ziemię przed niszczącym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Tworzy się podczas wyładowań elektrycznych, np. w czasie pracy urządzeń fotokopiujących lub niektórych silników elektrycznych. Radon (Rn) – gaz bezbarwny, bezwonny, chemicznie obojętny, w przyrodzie powstaje w […]

Czytaj więcej

Promieniowanie i pole elektromagnetyczne

Promieniowanie i pole elektromagnetyczne W trakcie wielu przemian (metabolizmu), jakie odbywają się w naszych organizmach (tak jak w każdym żywym organizmie), powstaje wokół nas pole elektryczne (biopole), które jest zaburzane przez promieniowanie zewnętrzne i pole elektromagnetyczne. Odczuwamy zatem każdą jego zmianę, zarówno wywołaną sztucznie, jak i naturalną. Niektóre nowoczesne materiały budowlane mogą izolować od pola […]

Czytaj więcej

Szkodliwe cząstki w kurzu, powietrzu i wodzie

Szkodliwe cząstki w kurzu, powietrzu i wodzie Kurz to złożona mieszanina różnego rodzaju cząstek organicznych i nieorganicznych oraz drobnoustrojów. Drobny, sypki kurz jest najbardziej szkodliwy, gdyż z łatwością przenika do pluc. W wodzie mogą się znajdować te związki chemiczne wywołujące schorzenia i alergie. Drobnoustroje przenoszone w pyłkach kurzu powodują zarówno rozwój chorób wirusowych, jak i […]

Czytaj więcej

Niebezpieczne gazy naturalne

Niebezpieczne gazy naturalne Gromadzenie się ozonu i radonu w powietrzu jest problemem występującym tylko miejscowo. Skutki działania ozonu na organizm są natychmiastowe, radonu zaś długotrwale. Ozon, O3, trójatomowa odmiana tlenu jest nietrwałym toksycznym gazem (rozkłada się łatwo na cząsteczkę tlenu 02 i tlen atomowy) o charakterystycznym zapachu. Powstaje z tlenu atmosferycznego pod wpływem wyładowań elektrycznych […]

Czytaj więcej

Substancje emitowane przez środki stosowane w gospodarstwie domowym

Substancje emitowane przez środki stosowane w gospodarstwie domowym We współczesnym domu znajduje się wiele środków pochodzenia chemicznego. Są to preparaty do czyszczenia mebli i różnego rodzaju sprzętów domowych, środki owadobójcze i substancje zapachowe. Często ich składnikami są związki otrzymywane z produktów przerobu ropy naftowej. Substancje te są na ogól łatwo palne, a większość z nich […]

Czytaj więcej

Spaliny (gazy spalinowe)

Spaliny (gazy spalinowe) Do jednych z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń należą substancje stosowane do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych. Gaz ziemny, nafta, olej, węgiel, a także zwyczajne drewno wydzielają podczas spalania szkodliwe półprodukty, głównie gdy spalanie jest niepełne. Powstałe w wyniku spalania substancje mogą osiągnąć niebezpieczny stopień koncentracji, zwłaszcza przy dobrej izolacji domu i szczelnie zamkniętych […]

Czytaj więcej

Niezdrowy dom

Coraz więcej ludzi świadomych jest faktu, jak wielkie zagrożenie stanowi dalsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego. O wiele mniej osób zdaje sobie jednak sprawę, że podobne niebezpieczeństwo może czyhać we własnym domu. Przyglądając się uważnie, łatwo się zorientować, ile źródeł różnego rodzaju zanieczyszczeń znajduje się w każdym pomieszczeniu. Z części z nich w ogóle nie zdawaliśmy sobie […]

Czytaj więcej

Zanieczyszczenia i substancje toksyczne

Chociaż w środowisku przyrodniczym znajduje się wiele zanieczyszczeń, nie wszystkie są jednakowo szkodliwe. Ogólnie – zanieczyszczeniami nazywamy wszystkie substancje przedostające się do środowiska wskutek działalności człowieka lub występujące w środowisku jako jego naturalne składniki, ale o większym stężeniu, np. dwutlenek węgla, ozon, radon w atmosferze. Wiele zanieczyszczeń przenikających do naszego organizmu i środowiska nie powoduje […]

Czytaj więcej

Niebezpieczny dom

Przez wieki dom był tym miejscem, w którym czuliśmy się najbardziej bezpiecznie. Stanowi! oazę spokoju, miejsce wypoczynku po trudach dnia, chronił przed zimnem i dawał poczucie prywatności. Dlatego właśnie utarło się powiedzenie: bezpiecznie jak w domu. Na przestrzeni lat dokonano ogromnego wysiłku, aby wyeliminować wszystkie niebezpieczeństwa i niedogodności, jakie napotykaliśmy w mieszkaniu. Znacznie spadło ryzyko […]

Czytaj więcej

Projekt domu Gai

Projekt domu Gai Jest to projekt prototypowego domu Gai uwzględniający wszystkie wcześniej wspomniane kryteria. Można go zrealizować zarówno w wypadku domów wolno stojących poza miastem, jak i w pokazanym tu wypadku domu szeregowego w miejskiej dzielnicy willowej. Projekt może zostać wprowadzony w całości (budowa nowego domu) lub częściowo w trakcie przystosowania starego budynku do potrzeb […]

Czytaj więcej